• Projekt realizowany w ramach Programu „INNOLOT” pt. „Zaawansowane techniki wytwarzania zespołu turbiny napędowej”.
 • Projekt realizowany w ramach Programu „INNOLOT2” pt. „Zaawansowane technologie wytwarzania łopatek turbin metodami obróbki skrawaniem, zautomatyzowanym polerowaniem oraz drukowaniem 3D” Działanie 1.2„ Sektorowe programy B+R” POIR w 2015 r. (POIR.01.02.00-00-0016/15-01)
 • Projekt pn. Technologie kształtowania mikro i makrogeometrii narzędzi z materiałów super twardych w procesie implementacji zaawansowanych technik laserowych, realizowany w konsorcjum w ramach Działania 1.2. Sektorowe programy B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego.

  Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii zaawansowanej produkcji narzędzi z materiałów super twardych przy zastosowaniu technik laserowych do obróbki skrawaniem części silników lotniczych z superstopów oraz konstrukcji lotniczych z materiałów stopów lekkich.
 • Wartość projektu dla Ultratech Sp. z o.o.: 1 303 000,00 PLN

  Wartość dofinansowania dla Ultratech Sp. z o.o.: 948 000,00 PLN

 • Projekt realizowany w ramach Programu H2020 FRAMEWORK PROGRAMME pt. „More Affordable Small Aircraft Manufacturing”
 • Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne pt. „Uniwersalny Turbogazowy Układ Mikrokogeneracyjny”
 • Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek pt. „Wdrożenie technologii obróbki łopatek turbinowych oraz technologii wysokowydajnej obróbki krytycznych struktur nośnych statków powietrznych” Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności na rynku firmy Ultratech poprzez zaimplementowanie wyników realizacji czterech projektów B+R, wdrożenie technologii obróbki łopatek turbin dla przemysłu lotniczego i łopatek energetycznych turbin gazowych oraz wysoko obciążonych krytycznych struktur nośnych statków powietrznych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo lotu. Zakładanymi przez Spółkę efektami realizacji projektu będzie wprowadzenie innowacyjnych wyrobów o znacząco ulepszonych parametrach eksploatacyjnych w postaci łopatek turbin silników lotniczych i stacjonarnych turbin energetycznych oraz statycznych struktur nośnych statków powietrznych Wartość Projektu: 12 927 300 PLN Wkład Funduszy Europejskich: 6 306 000,00 PLN
 • W dniu 30.04.2020 r. firma Ultratech Sp. z o.o. z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim, przy ulicy Fabrycznej 4a, zakończyła realizację projektu pn. „Wdrożenie technologii obróbki łopatek turbinowych oraz technologii wysokowydajnej obróbki krytycznych struktur nośnych statków powietrznych” w ramach III osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. W ramach realizacji projektu wdrożone zostały technologie, będące wynikiem prac B+R Wnioskodawcy, na podstawie których uruchomiona została produkcja innowacyjnych produktów, jakim są: łopatki do sekcji gorącej turbin i silników lotniczych wykonane z żarowytrzymałych nadstopów niklu oraz elementy nośne statków powietrznych (m.in. wręgi, wsporniki).
 • Ostatnio zrealizowane Projekty:
 • POIG 1.4 – 4.1: Projekt „Opracowanie i uruchomienie produkcji innowacyjnej sprężarki spiralnej stosowanej w zaawansowanych technologiach medycznych”
 • POIG 6.1: Projekt„Plan rozwoju eksportu Ultratech Sp. z o.o.”
 • Program Regionalny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013: Projekt „Wdrożenie innowacyjnych technologii obróbki skomplikowanych detali lotniczych”
 • Projekt realizowany w ramach Programu „INNOTECH” w ścieżce programowej IN-TECH pt. „Baza wiedzy i inteligentne eksperymentalne przyrządy do obróbki wiotkich części silników lotniczych”.
 • Projekt realizowany w ramach Programu „INNOLOT” pt. „Technologie wytwarzania narzędzi do obróbki skrawaniem wyrobów o złożonej geometrii z trudnoobrabialnych materiałów”.