Realizowane projekty nieaktywna

 1. Projekt realizowany w ramach Programu „INNOLOT”pt. „Zaawansowane techniki wytwarzania zespołu turbiny napędowej”.
 2. Projekt realizowany w ramach Programu „INNOLOT2” pt. Zaawansowane technologie wytwarzania łopatek turbin metodami obróbki skrawaniem, zautomatyzowanym polerowaniem oraz drukowaniem 3D” Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2015 r. (POIR.01.02.00-00-0016/15-01)
 3. Projekt realizowany w ramach programu „INNOLOT” pt. „Zaawansowane technologie kształtowania warstwy wierzchniej narzędzi z materiałów super twardych technikami laserowymi”
 4. Projekt realizowany w ramach Programu H2020 FRAMEWORK PROGRAMME pt. „More Affordable Small Aircraft Manufacturing”
 5. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne pt. „Uniwersalny Turbogazowy Układ Mikrokogeneracyjny”
 6. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek pt. „Wdrożenie technologii obróbki łopatek turbinowych oraz technologii wysokowydajnej obróbki krytycznych struktur nośnych statków powietrznych”

Ostatnio zrealizowane Projekty:

 1. POIG 1.4 – 4.1: Projekt „Opracowanie i uruchomienie produkcji innowacyjnej sprężarki spiralnej stosowanej w zaawansowanych technologiach medycznych”
 2. POIG 6.1: Projekt„Plan rozwoju eksportu Ultratech Sp. z o.o.”
 3. Program Regionalny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013: Projekt „Wdrożenie innowacyjnych technologii obróbki skomplikowanych detali lotniczych”
 4. Projekt realizowany w ramach Programu „INNOTECH” w ścieżce programowej IN-TECH pt. „Baza wiedzy i inteligentne eksperymentalne przyrządy do obróbki wiotkich części silników lotniczych”.
 5. Projekt realizowany w ramach Programu „INNOLOT” pt. „Technologie wytwarzania narzędzi do obróbki skrawaniem wyrobów o złożonej geometrii z trudnoobrabialnych materiałów”.