W związku z przygotowaniem do realizacji Projektu pod nazwą Wdrożenie technologii obróbki łopatek turbinowych oraz technologii wysokowydajnej obróbki krytycznych struktur nośnych statków powietrznych.  w ramach Programu Operacyjnego, Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3, Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, konkurs nr 3, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek zapraszamy do składania ofert na:

1. Numeryczną szlifierkę 5-osiową:

zapytanie ofertowe

załącznik 1 – oświadczenie o braku powiązań

załącznik 2 – formularz ofertowy

2. Pakiet oprogramowania CAD/CAM:

zapytanie ofertowe

załącznik 1 – oświadczenie o braku powiązań

załącznik 2 – formularz ofertowy

3. Numeryczne centrum obróbcze 5-osiowe do obróbki metalu

zapytanie ofertowe

załącznik 1 – oświadczenie o braku powiązań

załącznik 2 – formularz ofertowy