W związku z realizacją projektu pn. „Zaawansowane technologie wytwarzania łopatek turbin metodami obróbki skrawaniem, zautomatyzowanym polerowaniem oraz drukowaniem 3D” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa I, Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, działanie 2.1 Sektorowe programy B+R, zapraszamy do składania ofert na:
1. Usługa spawania retorty: Zapytanie ofertowe
2. Załacznik nr 1

W związku z realizacją projektu pn. „Uniwersalny Turbogazowy Układ Mikrokogeneracyjny” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa IV, Zwiększenie potencjału naukowo – badawczego, działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne, zapraszamy do składania ofert na:
1. Narzędzia specjalne – frezy wykorzystywane do prowadzenia badań przemysłowych:
Zapytanie ofertowe

W związku z przygotowaniem do realizacji Projektu pod nazwą „Wdrożenie technologii obróbki łopatek turbinowych oraz technologii wysokowydajnej obróbki krytycznych struktur nośnych statków powietrznych.” w ramach Programu Operacyjnego, Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3, Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, konkurs nr 3, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek zapraszamy do składania ofert na:

1. Numeryczną szlifierkę 5-osiową:
zapytanie ofertowe
załącznik 1 – oświadczenie o braku powiązań
załącznik 2 – formularz ofertowy

Przetarg rozstrzygnięty – wybrany wykonawca: Haas Schleifmaschinen GmbH

2. Pakiet oprogramowania CAD/CAM:
zapytanie ofertowe
załącznik 1 – oświadczenie o braku powiązań
załącznik 2 – formularz ofertowy

Przetarg rozstrzygnięty – wybrany wykonawca: CAMdivision Sp. z o.o.

3. Numeryczne centrum obróbcze 5-osiowe do obróbki metalu
zapytanie ofertowe
załącznik 1 – oświadczenie o braku powiązań
załącznik 2 – formularz ofertowy

Przetarg rozstrzygnięty – wybrany wykonawca: Makino, s.r.o.

4.Budowa kontenerowej stacji transformatorowej
Załącznik 1
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 3 – Zapytanie Ofertowe
Załącznik nr 4 – Formularz Oferty

Przetarg rozstrzygnięty – wybrany wykonawca: Zakład Usługowo-Remontowy ELMIX
St. Przywara, M.Feret Spółka Jawna

5. Adaptacja dodatkowej powierzchni produkcyjnej
załącznik 1 – oświadczenie o braku powiązań
załącznik 2 – formularz ofertowy
załącznik 3 – zapytanie ofertowe
załącznik 4 – dokumentacja projektowa

Przetarg rozstrzygnięty – wybrany wykonawca: WRONA BRT PAWEŁ WRONA

6. Uruchomienie stacji transformatorowej:
Załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 2 – Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy

Przetarg rozstrzygnięty – wybrany wykonawca: Zakład Usługowo-Remontowy ELMIX
St. Przywara, M.Feret Spółka Jawna

7. Zakup kompresora powietrza:
Załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 2 – Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy

Informację na dole: Przetarg rozstrzygnięty – wybrany wykonawca: Kaeser Kompressoren Sp.zo.o.