Przetargi

W związku z przygotowaniem do realizacji Projektu pod nazwą „Wdrożenie technologii obróbki łopatek turbinowych oraz technologii wysokowydajnej obróbki krytycznych struktur nośnych statków powietrznych.” w ramach Programu Operacyjnego, Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3, Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, konkurs nr 3, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek zapraszamy do składania ofert na:

1. Numeryczną szlifierkę 5-osiową:

zapytanie ofertowe

załącznik 1 – oświadczenie o braku powiązań

załącznik 2 – formularz ofertowy

2. Pakiet oprogramowania CAD/CAM:

zapytanie ofertowe

załącznik 1 – oświadczenie o braku powiązań

załącznik 2 – formularz ofertowy

3. Numeryczne centrum obróbcze 5-osiowe do obróbki metalu

zapytanie ofertowe

załącznik 1 – oświadczenie o braku powiązań

załącznik 2 – formularz ofertowy

4. Budowa kontenerowej stacji transformatorowej

Załącznik 1

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3 – Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 4 – Formularz Oferty

5. Adaptacja dodatkowej powierzchni produkcyjnej
załącznik 1 – oświadczenie o braku powiązań
załącznik 2 – formularz ofertowy
załącznik 3 – zapytanie ofertowe
załącznik 4 – dokumentacja projektowa

6. Uruchomienie stacji transformatorowej:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 2 – Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy

7. Zakup kompresora powietrza:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 2 – Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy