Realizacja Polityki Jakości dokonywana jest poprzez:

 • Zaangażowanie najwyższego kierownictwa w tworzenie i wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością oraz ciągłe doskonalenie jego skuteczności.
 • Współpracę z klientami w celu poznania ich potrzeb i oczekiwań.
 • Stworzenie atmosfery wzajemnego zaufania i poszanowania wśród naszych partnerów handlowych poprzez właściwą postawę i działalność.
 • Podejmowanie natychmiastowych działań korygujących w przypadkach, gdy ustalone parametry procesu dochodzą do wartości granicznych lub w przypadkach wystąpienia niezgodności.
 • Konsekwentne monitorowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.
 • Przestrzeganie przepisów wytwarzania oraz obrotu towarami o przeznaczeniu wojskowym.
 • Nadzorowanie przebiegu procesów oraz ocenę ich skuteczności.
 • Odpowiednie zarządzanie procesami w celu uzyskania powtarzalności parametrów oraz poprawy efektywności wyników procesów głównych.
 • Poprawę wydajności podczas realizacji produkcji.
 • Obniżanie kosztów własnych.
 • Konkurowanie przede wszystkim jakością i terminowością, a nie tylko ceną.
 • Szkolenia podnoszące kwalifikacje i świadomość personelu.
 • Wdrożenie, stosowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.
 • Systematyczne badanie satysfakcji klienta.
 • Pracę zgodnie z wymaganiami Systemu Jakością zatwierdzonego wg normy EN9100:2008 (AS 9100 rev.C).
 • Stosowanie zasad kompleksowego zarządzania firmą poprzez system.
 • Budowanie kultury organizacyjnej, opartej na kulturze jakości.
 • Przestrzeganie wymagań dotyczących ochrony środowiska oraz BHP.
 • Podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez systematyczne organizowanie szkoleń.

Polityka Jakości (PDF)