Realizacja Polityki Jakości dokonywana jest poprzez:

• Zaangażowanie najwyższego kierownictwa w tworzenie i wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością oraz ciągłe doskonalenie jego skuteczności.
• Współpracę z klientami w celu poznania ich potrzeb i oczekiwań.
• Stworzenie atmosfery wzajemnego zaufania i poszanowania wśród naszych partnerów handlowych poprzez właściwą postawę i działalność.
• Podejmowanie natychmiastowych działań korygujących w przypadkach, gdy ustalone parametry procesu dochodzą do wartości granicznych lub w przypadkach wystąpienia niezgodności.
• Konsekwentne monitorowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.
• Przestrzeganie przepisów wytwarzania oraz obrotu towarami o przeznaczeniu wojskowym.
• Nadzorowanie przebiegu procesów oraz ocenę ich skuteczności.
• Odpowiednie zarządzanie procesami w celu uzyskania powtarzalności parametrów oraz poprawy efektywności wyników procesów głównych.
• Poprawę wydajności podczas realizacji produkcji.
• Obniżanie kosztów własnych.
• Konkurowanie przede wszystkim jakością i terminowością, a nie tylko ceną.
• Szkolenia podnoszące kwalifikacje i świadomość personelu.
• Wdrożenie, stosowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.
• Systematyczne badanie satysfakcji klienta.
• Pracę zgodnie z wymaganiami Systemu Jakością zatwierdzonego wg normy AS 9100 rev.D
• Stosowanie zasad kompleksowego zarządzania firmą poprzez system.
• Budowanie kultury organizacyjnej, opartej na kulturze jakości.
• Przestrzeganie wymagań dotyczących ochrony środowiska oraz BHP.
• Podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez systematyczne organizowanie szkoleń.