Ultratech samodzielnie projektuje wszystkie przyrządy, które są niezbędne do wykonywania detali zamawianych przez  klientów. Dzięki temu, czas wdrożenia poszczególnych detali ulega skróceniu.

Konstruktorzy Ultratechu projektują również przyrządy na potrzeby klientów z branży lotniczej oraz motoryzacyjnej, w tym skomplikowane przyrządy mocujące hydrauliczne i pneumatyczne oraz przyrządy kontrolne.