aktualności – Ultratech

W dniu 5 maja 2021, Ultratech jako jedna z trzech firm w Polsce otrzymał nominację do nagrody Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w kategorii Firma Rodzinna.

W dniu 15 listopada 2018, podczas uroczystej Galii Kongresu 590, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej uhonorował firmę Ultratech Nagrodą Gospodarczą w kategorii Lider MŚP. Nagrodę odebrał z rąk Prezydenta Wiceprezes Marek Bujny.

Aktualnie realizowane projekty:
1. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne pt. „Uniwersalny Turbogazowy Układ Mikrokogeneracyjny”
2. Projekt realizowany w ramach Działania 1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego sposobu mocowania do obróbki frezowaniem cienkościennych elementów strukturalnych samolotów i śmigłowców”.