Projects – Ultratech
  • Projekt realizowany w ramach Programu „INNOLOT” pt. „Zaawansowane techniki wytwarzania zespołu turbiny napędowej”.
  • Projekt realizowany w ramach Programu „INNOLOT2” pt. „Zaawansowane technologie wytwarzania łopatek turbin metodami obróbki skrawaniem, zautomatyzowanym polerowaniem oraz drukowaniem 3D” Działanie 1.2„ Sektorowe programy B+R” POIR w 2015 r. (POIR.01.02.00-00-0016/15-01)
  • Projekt realizowany w ramach programu „INNOLOT” pt. „Zaawansowane technologie kształtowania warstwy wierzchniej narzędzi z materiałów super twardych technikami laserowymi”
  • Projekt realizowany w ramach Programu H2020 FRAMEWORK PROGRAMME pt. „More Affordable Small Aircraft Manufacturing”
  • Projekty ostatnio ukończone przez nas:
  • POIG 1.4 – 4.1: Projekt „Opracowanie i uruchomienie produkcji innowacyjnej sprężarki spiralnej stosowanej w zaawansowanych technologiach medycznych”
  • POIG 6.1: Projekt„Plan rozwoju eksportu Ultratech Sp. z o.o.”
  • Program Regionalny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013:Projekt „Wdrożenie innowacyjnych technologii obróbki skomplikowanych detali lotniczych”
  • Projekt realizowany w ramach Programu „INNOTECH” w ścieżce programowej IN-TECH pt. „Baza wiedzy i inteligentne eksperymentalne przyrządy do obróbki wiotkich części silników lotniczych”.
  • Projekt realizowany w ramach Programu „INNOLOT” pt. „Technologie wytwarzania narzędzi do obróbki skrawaniem wyrobów o złożonej geometrii z trudnoobrabialnych materiałów”.