Projects – nieaktywne

5. Uruchomienie stacji transformatorowej:<a href=”http://ultratech.pl/wp-content/uploads/2019/04/Załącznik-nr-1-Oświadczenie-o-braku-powiązań-Badania-na-rynek.docx” rel=”noopener” target=”_blank”>Załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku powiązań</a>
<a href=”http://ultratech.pl/wp-content/uploads/2019/04/Załącznik-nr-2.pdf” rel=”noopener” target=”_blank”>Załącznik nr 2 – Zapytanie ofertowe</a>
<a href=”http://ultratech.pl/wp-content/uploads/2019/04/Załącznik-nr-3-Formularz-ofertowy.docx” rel=”noopener” target=”_blank”>Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy</a>