Current projects

[av_textblock size=’14’ font_color=” color=” admin_preview_bg=”]

  1. Projekt realizowany w ramach Programu „INNOLOT”pt. „Zaawansowane techniki wytwarzania zespołu turbiny napędowej”.
  2. Projekt realizowany w ramach Programu „INNOLOT2”pt.Zaawansowane technologie wytwarzania łopatek turbin metodami obróbki skrawaniem, zautomatyzowanym polerowaniem oraz drukowaniem 3D Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2015 r. (POIR.01.02.00-00-0016/15-01)
  3. Projekt realizowany w ramach programu „INNOLOT” pt. „Zaawansowane technologie kształtowania warstwy wierzchniej narzędzi z materiałów super twardych technikami laserowymi”
  4. Projekt realizowany w ramach Programu H2020 FRAMEWORK PROGRAMME pt. „More Affordable Small Aircraft Manufacturing”

Recently completed projects:

  1. POIG 1.4 – 4.1:Projekt „Opracowanie i uruchomienie produkcji innowacyjnej sprężarki spiralnej stosowanej w zaawansowanych technologiach medycznych”
  2. POIG 6.1:Projekt„Plan rozwoju eksportu Ultratech Sp. z o.o.”
  3. Program Regionalny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013:Projekt „Wdrożenie innowacyjnych technologii obróbki skomplikowanych detali lotniczych”
  4. Projekt realizowany w ramach Programu „INNOTECH” w ścieżce programowej IN-TECHpt. „Baza wiedzy i inteligentne eksperymentalne przyrządy do obróbki wiotkich części silników lotniczych”.
  5. Projekt realizowany w ramach Programu „INNOLOT”pt. „Technologie wytwarzania narzędzi do obróbki skrawaniem wyrobów o złożonej geometrii z trudnoobrabialnych materiałów”.

[/av_textblock]